Modernong Pagbabago
June 23, 2021

Ating pagsautan ang nakaraan,
Panahon na hindi pa modernong tuluyan.
Noo’y hindi tayo nagkakaunawaan
Gyerang pinanginginaban ang kinakalabasan

Modernisasyo’y atin nang napanghawakan,
Kalakip nito ang makabagong kaisipan.
Pook-sapot na binibisita ay may kaalaman.
At ang ating paralumang patungo sa kapayapaan.

Digital na mundo’y imbakan ng impormasyon,
At tungkulin nating katkatin ang mga ‘yon.
Kung ika’y may sapantaha na ang nakawika’y huwad,
Mabuting basahin at suriin ang sulat.

Hangarin ng tulang ito’y pawang pagbabago,
Social media’ng gamit mo, ika’y maging matalino
Iwaksi ang kaisipang isteryotipiko.
Huwag maumid, kung mali ang isang tao.

HONORABLE MENTION – POETRY MAKING A DIFFERENCE IN THE DIGITAL WORLD
CASSEY
14 years old
Female

Share This